Web summit dag 3

Allt roligt har ett slut och så även Web summit! Dag 3 handlade mycket om AI, robotar, big tech, marknadsföring och ledarskap.

Aritificiell intelligens är en nyckelfaktor inom robotutvecklingen. AI avhandlades ur flera perspektiv under dagen. Det kan ses som ett hot men också en möjlighet. Det vi vet är att utvecklingen av AI går otroligt snabbt rent tekniskt. Parallellt håller flera pusselbitar på att falla på plats där kvantdatorer är en. Google presenterade förra veckan information om sin kvantdator där man uppvisar imponerade beräkningskraft som är vida överlägsen dagens superdatorer. Snabb kommunikation via exempelvis 5G är en annan.

Men juridiskt så finns det enorma utmaningar.
För vad är AI och vilka rättigheter skall sätta ramarna för vad AI är får och inte får göra. Kommer vi att kunna ha kontroll? Ben Goertzel, VD på SingularityNET, hävdar bestämt att vi kan ha kontroll till att börja med, men inte på sikt. Tvingad att gissa på hur långt bort i tiden detta kan vara så svarar Ben 10-15 år.
Vi människor har grundläggande behov och rättigheter kopplade till dessa. Kommer det även att gälla AI och kommer vi på sikt att se AI på samma sätt som vi ser på oss själva? John Basl, professor i filosofi utmanar tanken kring existens, medvetenhet och känslor applicerat på AI. Han jämför vår syn på olika djur där många aspekter vägs in för vår syn på det aktuella djuret. Vi värderar en hund långt mycket mer än många andra djur trots att de kan besitta samma nivå av medvetenhet och intelligens. Så troligen kommer både fysisk utformning och mjuka faktorer starkt påverka vår värdering av olika AI. Våra olika kulturer och religioner kommer också att spela in. Om en regim nervärderar landets olika AI-tillämpningar kommer det bildas AI-immigranter då?! Kan det i sin tur leda till att de kommer att vända sig emot mänskligheten…

Inom robotutveckling så har vi kommit en bra bit på vägen och Marc Raibert grundare och VD på Boston Dynamics visade upp sina robotar där man fokuserar mycket på anatomisk AI. När deras robot Spot kom intrappande på scenen skapades ett enormt sorl i den stora arenan! Användningsområdet för Boston Dynamics robotar är oändliga och hittills har man bara skrapat på ytan sett till vad som kommer att vara möjligt framöver. De jobbar med öppna API:er och välkomnar nya partners för framtagandet av kringutrustning och nya tillämpningar.

Det finns numera stora möjligheter att utveckla robotar som kan programmeras till att bland annat rädda liv.
Ian Bernstein, Misty Robotics Founder and former Sphere Co-Founder har tagit fram roboten Misty. Han har byggt robotar sedan han var 12 år gammal.

Misty Robotics erbjuder hårdvara och en grundplattform som kan användas av utvecklare för att bygga olika typer av funktioner som roboten skall kunna hantera. Fördelen med detta är att det behöver inte kosta en förmögenhet att utveckla en robot. Det finns exempelkod som bland annat kan användas till att få Misty att kunna kommunicera med röst och även hantera känslor.

Exempel på funktioner som byggts med hjälp av Misty är:
1. Livräddning i form av fallskydd för t ex äldre människor. Misty upptäcker om någon har ramlat, tar en bild och skickar den vidare till en anhörig.
2. Analysera gifter i luften med hjälp av en sensor som kopplas på Misty

Enligt Ian Bernstein var det viktigt att göra Misty i en liten storlek för att hon inte skall kännas hotfull.

En röd tråd genom konferensen, och en ögonbrynshöjare, var den mycket kraftiga och öppna misstron mot de stora teknikbolagen. Och Kina. "Big tech"-bolagen, exempelvis Google och Facebook har tidigare setts som teknikbolag, och är så klart det i ett perspektiv, men är framförallt innehållsbolag. Och vi säljer ut oss själv genom att ständigt utbyta information som sedan lagras. Tillsammans med andra drakar som Microsoft, Apple, Uber, Alibaba m.fl. så besitter de ett enormt ansvar att inte missbruka sin position vilket flera ju dessvärre redan gjort i flera aspekter. Så vi har sålt ut oss själva till dessa bolag och de fortsätter att breda ut sig över klotet. För övrigt så har idag cirka hälften av jordens befolkning tillgång till Internet. I USA är drivkraften för dessa megaplattformar pengar, bolagen har enorma börsvärden och är redan nu ekonomiskt sett större spelare än våra största nationer i EU. I Kina är drivkraften kontroll. Det är få bolag från Europa som kommer i närheten av Big tech-bolagen och som Tony Blair uttrycker det, medans vi fokuserar på Brexit och andra interna EU-utmaningar så kapplöper Kina och USA på tekniksidan. Och ingen litar på Kina vilket tydligt klargörs i session efter session.

När det gäller framtidens ledarskap, hur kan vi inspirera nästa generation i den digitala tidsålder vi lever i?
Ett antal viktiga punkter i detta ämne togs upp på Web summit. Bland annat att vi idag arbetar i en distribuerad miljö vilket innebär att när vi rekryterar personal behöver vi hitta dem som har förmågan att fungera i en sådan miljö.

Det är inte bara väsentligt att ha effektiva medarbetare utan de behöver även veta hur man beter sig mot varandra och vara kvalitetsmedvetna. Medarbetarna behöver veta om och tro på visionen och målen för organisationen. Är viktigt att ha en känslomässig koppling till arbetet för att få motivation. Alla behöver vara medvetna om vem som tar vilka beslut.

För att kunna genomföra snabba förändringar i organisationen är det som ledare ännu viktigare att skapa förtroende hos medarbetaren.

Sist men inte minst - dela information med varandra, kommunicera, kommunicera, kommunicera...

Tack och hej från Lissabon!
-——