Web Summit dag 2

Efter en riktigt bra första dag på Web Summit inledde vi dag två med ett mingel i Microsofts monter där vi testade Azure Cognitive Services vilket är Microsoft’s AI tillämpningar inom olika områden. Vi testade bland annat att prata med en chatbot, ansiktsigenkänning och bildanalyser. En inspirerande monter på temat “AI for Good” med tillämpningar för ett bättre samhälle. Tyvärr verkade det vara något fel på tekniken när vi testade att matcha våra ansikten mot kändisar, eftersom ingen av oss var lik någon känd kändis.

Efter minglet gick vi vidare till första sessionen på Centre stage med Microsofts Brad Smith som under rubriken “The promise and peril of the digital age” pratade om hur Microsoft ser på den teknologiska utvecklingen, påverkan och risker med AI samt hur vi kommer att kunna dra nytta av den teknologiska utvecklingen. Brad belyste risken med nya teknologier som även kan användas i ett ondskefullt syfte och hur viktigt det är med etik och privacy protection inom AI.

Brad jämförde AI’s påverkan med hur förbränningsmotorn påverkade samhället under 1900-talet och spår att AI kommer förändra hela vårt sätt att leva de kommande decennierna.
Det finns dock motstånd från samhället att acceptera och nyttja den nya tekniken, vilket Brad menar till stor del handlar om att vi jämför ny teknologi med Science fiction som vi ser i filmer, vilket i praktiken innebär en rädsla för att tekniken ska ta över makten från människan.

Efter Brad var det dags för en paneldiskussion på Centre Stage med Tony Blair, den tidigare premiärministern i UK, och Ro Khanna från House of representatives, USA. Temat var vilken plats teknik och dess tillämpningar behöver få inom politiken för att snabbare stimulera utvecklingen. Både Blair och Khanna menade att diskussionen om nya teknologier får alldeles för lite utrymme i det politiska rummet. Blair var tydlig med att det tekniska fokuset i politiken är ett måste för att kunna lösa stora politiska frågor.

Det känns som att ett genomgående tema för alla företag är att berätta om vad man som företag gör för ett skapa ett bättre samhälle och en bättre värld. Det tillsammans med fokus på jämställdhet innebär ett trendskifte från några år sedan då distraction var i fokus.

Mässan känns något mer överblickbar dag #2, nu när man hittar lite bättre, trots att den ofattbara summan av människor på plats är mer än 70 000!