Håll koll på din konfiguration, introduktion

Den senaste tiden har jag kommit tillbaka till att laborera med Docker och då framförallt i Azure Devops och dess pipelines, build och release. Ganska snabbt började jag fundera kring hur man hanterar sin konfiguration, miljöspecifika inställningar för sin applikation och sitt system. Det är ett delikat problem man står inför den dagen man skulle välja att containerisera sina implementationer.

För att angripa det här tänkte jag börja en bit innan man tar steget till containrar, ett steg som på många sätt kan förenkla transitionen men framförallt hjälper det till att få kontroll på ditt systems inställningar och nödvändiga parametrar i olika miljöer.

Det här blir en miniserie i två delar, där första delen hanterar det existerande systemets konfiguration och att försöka verifiera den och samtidigt frikoppla den från resten av systemet. Den andra delen visar mycket kort hur man kan hantera konfiguration med hjälp av externa system såsom t.ex. Microsofts Azure Key Vault eller Vault från HashiCorp.

Del 1: Hantera ConfigurationManager bättre
Del 2: Hantera dina känsliga konfigurationer