Controllers och Actions, det yttersta i dina webbapier (ASP.NET WebApi)

Det här är en introduktion till en serie rörande en väldigt liten del av dina webbapier, antingen sådana du själv har utvecklat, kommer att utveckla eller ta över efter andra utvecklare. I vilket fall som helst så brukar utveckling, felsökning eller buggrättning börja i någon Controller och i någon av dess Actions. För att vara snäll mot sin omgivning dvs konsumenter av API:erna och mot dom som ska ta över din kod, kanske är det du själv som kommer att plocka upp lösningen igen efter ett år eller två, så kommer här en serie i ämnet Controllers och Actions. Fokus i serien är att förenkla förvaltningen och hålla disciplinen i just den delen av ditt API:

Låt oss hoppa igång med en kort introduktion i REST/routes och request-objekt, här REST/routes och request-objekt.