Pod-tips om Linux på Windows med WSL

Här kommer ett nytt pod-tips, den här gången från Scott Hanselmans pod Hanselminutes.

I avsnitt 646, https://www.hanselminutes.com/646/inside-linux-on-windows-with-wsl-and-tara-raj, pratar Scott H med Tara Raj på Microsoft om Windows Subsystem for Linux, aka WSL, och vad det innebär. Som en gammal nyfiken Linux-nörd så var jag tvungen att testa. Lyssna på pod-avsnittet för lite olika tips på användningsområden, mycket intressant! Vill man komma igång och köra så är det enkelt, kolla nedan!

Vad är WSL?

WSL är en feature i Windows 10, tillgänglig sedan Anniversary Update (version 1607) och senare. WSL är ett abstraktionslager som är Linux-kernel-kompatibelt ovanpå Windows-kärnan, som stödjer en mängd Linux-kommandon, -applikationer, -verktyg etc att exekvera i Windows helt utan virtualisering eller liknande. Binärerna i den installerade Linux-miljön är äkta Linux-binärer kompilerade för Linux-kärnan. Det här alltså inte samma sak som Wine eller Cygwin, som bygger på andra lösningar.

Det finns flera distros att välja mellan, som installeras via Microsoft Store. Man kan installera flera distros parallellt och man kan sedan välja vilken distro som ska användas när man "startar systemet", via WSL.exe i kommando-prompten eller bash.

Läs mer om WSL här https://docs.microsoft.com/sv-se/windows/wsl/about.

Aktivera WSL

Featuren aktiveras på "vanligt sätt", dvs via Kontrollpanelen - Aktivera Windowsfunktioner/features - Windows Subsystem for Linux. Efter omstart så är det bara att rulla vidare processen genom att i Windows Store välja sin favorit-distro.

Installera och använda distro

I Windows Store finns det ett antal distros att välja mellan. Själv valde jag Ubuntu 18.04 LTS och den verkar funka bra. Första gången man startar sitt Linux-system så initialiseras och konfigureras det och den processen avslutas med att man får välja ett användarnamn och lösenord som systemet ska köras som. Det här användarnamnet behöver inte vara samma som det Windows-kontot som kör systemet.

Egentligen är det fel att kalla installationen av en distro ett systemet, det är en applikation som exekverar på samma sätt som vilken annan applikation som helst men nyttjar gränssnittet mot Windows-kärnan som WSL erbjuder.

Det som jag tycker är extremt häftigt med den här tekniken är att man efter installation administrerar sin distro själv, dvs man kan i Ubuntu uppdatera och uppgradera distron, installera ytterligare Linux-applikationer utöver dom som ingår i distron etc.

Jag har inte hunnit ratta min installation så jättemycket, men det första intrycket känns stabilt och jag tror att jag kommer att använda en hel del av Linux-kommandona och verktygen frekvent i framförallt olika utvecklarscenarion.

Notera att filsystemet för Linux åtkomligt från Windows, där roten i just den distron jag valde att installera ligger här C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Packages\CanonicalGroupLimited.Ubuntu18.04onWindows_79rhkp1fndgsc\LocalState\rootfs. Windows filsystem är åtkomligt från WSL via mount-sökvägen här /mnt/.

Blandade kommandon, i Ubuntu 18.04 LTS på Windows