Mer om IoC/DI, den här gången ett pod-tips

För att knyta an till serien om IoC och DI som finns här på bloggen, http://blog.headlight.se/ioc-di-vad, och speciellt sista posten "IoC/DI, ramverk eller inte?" där det diskuteras ramverk eller inte ramverk så kommer här ytterligare ett pod-tips.

Det är dom två flitiga pod-producenterna på .NET Rocks som har haft en timmes samtal med Steven van Deursen, mannen bakom Simple Injector. Det som fick mig att haja till var Stevens tips när det gäller att välja ramverk bland alla som finns där ute, inklusive hans eget. Han sa ungefär så här:

Välj inget, kör utan så länge det känns OK.

Han var väldigt noga med att så länge man följer mönstret Dependency injection och håller sig till constructor injection som DI-metod så "går man säkert". Om systemet man bygger växer och det blir plågsamt att hålla referenser och beroenden i ordning med vanlig kod, först då är det läget att välja ett ramverk.

Lyssna på avsnittet här https://dotnetrocks.com/?show=1603.